За мен

Владислав Панев е председател на Съвета на директорите на управляващо дружество „СКАЙ Управление на активи“ АД (предишно наименование Статус Капитал) от 2006 г.

Владислав Панев има висше икономическо образование, специалност „Икономика и управление на транспорта“. Завършил е Университета за национално и световно стопанство, гр. София. Притежава сертификат за придобито право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Работил е като финансов репортер във вестник „Банкер“ и вестник „Дневник“. От юни 2004 г. до януари 2006 г. е инвестиционен консултант в УД „КД Инвестмънтс“ ЕАД, а от януари 2006 г. до април 2006 г. е Изпълнителен директор на ИП „КД Секюритис“ ЕАД.

Координатор „Местни организации“ в партия „Зелените.

Вашият коментар

Сподели с приятел
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Hide Buttons