Витоша Ски се нуждае от преструктуриране

Тъй като по медиите излезе предложение към заинтересованите от Витоша ски АД за отдаване под наем на лифтовете на дружеството или за продажба на самото дружество, реших да погледна неговите отчети.

Натрупаният Собствен капитал към края на 2014 година е минус над 10 млн лева (с толкова задълженията превишават балансовите активи). От 14 млн активи, над 8 млн са дялови участия (дружеството притежава по 100% от Въжени линии и Витоша ски училища, и двете също с отрицателна нетна стойност на активите). Одиторът посочва в доклада си, че дъщерните дружества имат сериозни натрупани загуби, а Витоша ски не е правило обезценка на участието си в тях. „При наличието на тези факти, ние не бяхме в състояние да се убедим дали тази инвестиция не е надценена“, казват одиторите.

Тоест, те поставят под съмнение съществуването на над 60% от балансовите активи на Витоша ски АД. Което означава, че реално собственият капитал е в диапазона между минус 10 и 18 млн. лева. Задълженията на Витоша ски са за 24 млн., от които към банки (вероятно ПИБ, защото тя е заложен кредитор) са 14 млн, а останалите са към собственика (фирма, регистрирана на Британските Вирджински острови, чиято собственост през 2014 е преминала от Стела Георгиу към Костадин Костадинов – изпълнителен директор на Витоша ски).

Ако намеренията за продажба са сериозни, а не просто ПР, ми се струва, че трябва да се мине през сериозна редукция на задълженията, за да може цената да достигне 1 лев. Но пък кой знае, може да има нещо ценно, което не виждам. По-логично ми се струва да се стигне до публична продан на активите на дружеството (при отрицателни нетни активи между 10 и 18 млн. лева, балансът наистина трябва да е сериозно фризиран, за да се открие някаква стойност).

Вашият коментар

Сподели с приятел
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Hide Buttons